E-post är ett kraftfullt kommunikationsverktyg, särskilt i arbetslivet. Men det finns vissa oskrivna regler som alla bör följa. Här är några dos and don’ts för e-postetikett på jobbet.

En tydlig ämnesrad är avgörande. Den bör ge mottagaren en klar uppfattning om vad e-postmeddelandet handlar om. När det gäller själva meddelandet, håll det kort och koncist. Mottagaren bör snabbt kunna förstå syftet med ditt meddelande.

Var försiktig med hur du använder CC (carbon copy) och BCC (blind carbon copy). CC bör användas när informationen är relevant för alla mottagare, medan BCC bör användas när du vill skydda mottagarnas e-postadresser.

När du skriver ditt e-postmeddelande, var professionell. Undvik slang och se till att din grammatik och stavning är korrekt. Slutligen, om du behöver ta upp ett känsligt ämne, överväg att göra det ansikte mot ansikte istället för via e-post. E-postmeddelanden kan lätt missförstås, och vissa ämnen kräver en mer personlig touch.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *